Teslimat Şekilleri

ICC NEDİR : Milyarlarca dolarlık dış ticaret işlemlerinde kullanılan, dünya çapında bir sözleşmesel standart olarak kabul gören Incoterms kuralları, 1936’da Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yaratıldığından buyana, uluslararası ticaretin gelişimine ayak uydurabilmesi için düzenli olarak güncellenir. 2010 yılında yeniden düzenlenen kuralların yeni revizyonu, Incoterms 2010, 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni kurallara göre toplamda 13 olan Teslim Şekli 11 olarak değişmiştir.

İptal olan Teslim Şekilleri:

 • DEQ (Delivered ex Quay) (Rıhtımda Teslim)
 • DDU (Delivered Duty Unpaid) (Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim)
 • DES (Delivered ex Ship) (Gemide Teslim)
 • DAF (Delivered at Frontier) (Sınırda Teslim)

Yeni Teslim Şekilleri ise şu şekildedir:

 • DAT (Delivered at Terminal) (Terminalde Teslim)
 • DAP (Delivered at Place) (Belirlenen Yerde Teslim)

TESLİM ŞEKİLLERİ: Teslim şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde toplanmış şekline verilen addır.

Diğer bir deyişle, tüm dünya ülkelerinin eşya hareketine ilişkin prosedürleri aynı şekilde anlayabilmelerini sağlayan ortak lisandır.

Yalnızca Deniz Ve İç Suyu Taşımacılığında Kullanılan Teslim Şekilleri

 • FOB    =  Gemide Bordasında Teslim  /  Free On Board
 • FAS    =  Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim  /  Free Alongside Ship
 • CFR    =  Mal Bedeli Ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim  /  Cost And Freight
 • CIF    =  Mal Bedeli, Navlun Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim  /  Cost, Insurance And Freight

Tüm Taşımalarda Kullanılan Teslim Şekilleri

 • EXW    =  İş Yerinde Teslim  /  Ex Works
 • FCA    =  Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim  /  Free Carrier
 • CPT    =  Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  /  Carriage Paid To
 • CIP    =  Taşıma Ücreti, Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim  /  Carriage And Insurance Paid To
 • DAT    =  Terminalde Teslim  /  Delivered at Terminal
 • DAP    =  Yerinde Teslim  /  Delivered at Place
 • DDP    =  Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim  /  Delivered Duty Paid

GENEL KURALLAR:

Incoterms 2000 veya Incoterms 2010 teslim şekillerinden eski olanlarda kullanılabilir.Fakat bu şekilde kullanıldığında hangisi olduğu yanına belirtilmelidir.

Örn: DDU ( Incoterms 2000 ) gibi

Eğer geçerli olan 11 kuraldan birini kullanıyorsak ve yanına hangisi olduğunu belirtmediysek en son ICC kuralı hangisi ise o geçerli olacaktır.

Yani şuan en son Incoterms 2010 geçerli olduğundan;

Örn:  FCA  Incoterms  2010 geçerli olacaktır.

C’ li teslim şekillerinde navlunu her ne kadar satıcı ödüyorsada sorumluluk alıcıya aittir.

Sigortayı karşı tarafın yaptığı teslim şekillerinde, sigortayı satıcı (ihracatçı) yaptığı için alıcının (ithalatçı) poliçesini önceden isteyip teminatlar doğrumu (Dar teminat,Geniş teminat ,Tam Ziya ) diye kontrol etmesinde fayda vardır.

İŞ AKIŞI:

 1. İhracatçının yükleme maliyeti
 2. İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti
 3. İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli
 4. İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)
 5. Navlun (uluslar arası taşıma) bedeli
 6. İthalat ülkesindeki liman masrafları(Deniz yolunda, kısmen havayolunda)
 7. Boşaltmada oluşan maliyetler
 8. İthalatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli
 9. İthalatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti
 10. İthalatçının ödeyeceği vergiler

1) EXW  -  EX WORKS   /  İŞ YERİNDE TESLİM

Yanında yer belirtilmelidir.  Örn:  EXW  İSTANBUL

"Ex works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo, atölye, antrepo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Teslimden sonraki tüm masraf ve rizikolar alıcıya aittir. Diğer bir deyimle, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir.

Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki 1 ve 3.maddenin kimin sorumluluğunda olacağı anlaşma ile belirlenmeli ve invoice’un üzerine yazılmalıdır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

*** OPSİYONEL : TAŞIMA SİGORTASI

SİGORTAYI ALICININ YAPTIĞI TESLİM ŞEKİLLERİ

 • EXW
 • FOB
 • FAS
 • FCA
 • CFR
 • CPT

SİGORTAYI SATICININ YAPTIĞI TESLİM ŞEKİLLERİ

 • CIF
 • CIP
 • DAT
 • DAP
 • DDP

2) FOB  -  FREE ON BOARD  /  GEMİ BORDASINDA TESLİM

FOB=FCA(muadili)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini aştığı ve istiflendiği andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider (navlun) yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.

Satıcı, malların yüklendiğini tüm detayları ile birlikte alıcıya bildirmelidir. Alıcının sorumluluğu ise, belirtilen yükleme limanından taşınması için, masraflar kendisine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi akdetmek ve malın gemide teslim edildiği andan itibaren; malın varış noktasına ulaşıncaya kadar geçen süre içerisinde mala ilişkin her türlü kayıp ve hasarı üstlenmektir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki ilk 4 madde satıcının (ihracatçı) sorumluluğundadır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

4)  İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

Eşyanın gemiye binip istiflenmesi bitene kadar satıcının (ihracatçı) sorumluluğu devam eder.

Liman adı belirtilebilir;  Örn: FOB   İSTANBUL  Örn: FOB  AMBARLI

3) FAS  –  FREE ALONGSIDE SHIP  /  GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ TESLİM

Bu terim deniz taşımacılığında kullanılır. Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS' da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. FAS terimi ihraç için malların satıcı tarafından gümrüklenmesini gerektirir.

Taraflar malların ihracat için alıcı tarafından gümrüklenmesini isterlerse, bu durum satım sözleşmesine eklenecek açık ifadelerle belirtilmelidir.Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılabilir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki ilk 3 madde satıcının (ihracatçı) sorumluluğundadır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

Liman masrafları alıcıya aittir.

4) FCA  –  FREE CARRIER  /  TAŞIMA VASITASININ YANINDA TESLİM

GENELDE KARA VE HAVA YOLUNDA KULLANILIR.

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur.Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satıcının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. Navlun, riziko ve tüm masraflar alıcıya aittir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki ilk 3 madde satıcının (ihracatçı) sorumluluğundadır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

Nakliyecideki boşaltma masrafları satıcıya (ihracatçıya) aittir.

Nakliye deposunun nerde olduğu yazılırsa iç taşıma maliyeti ona göre olur.

Örn: FCA  ÇATALCA) Örn: FCA  ŞİŞLİ       İstanbul yazılırsa her yer olabilir.

5) CFR  –  COST AND FREIGHT  /  MAL BEDELİ VE NAVLUN ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

CFR=CPT (muadili)

İhracatçının, ithalatçı ülke limanına kadar malı teslim etmesidir. Boşaltma ihracatçıya ait değildir.

Gemi manifestoyu verdiği andan itibaren sorumluluk alıcıya aittir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki ilk 5 madde satıcının (ihracatçı) sorumluluğundadır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

4)  İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

5)  Navlun (uluslar arası taşıma) bedeli

6) CPT  -  CARRIAGE PAID TO  /  TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

Satıcı, alıcıya malın sigortalanması amacıyla gerekli bilgileri iletecektir. Alıcının sorumluluğu ise, masraflar kendisine ait olmak üzere gerekli ithal iznini veya yetki belgelerini almaktır.

CFR deniz, CPT ise kara ve diğer taşıma şekillerinde kullanılır.

7) CIF  –  COST INSURANCE AND FREIGHT  /  MAL BEDELİ,TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

Bu terim ile satıcı CFR' deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve

sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Sigorta ettirilen değerin sözleşme tutarının %10 fazlası ile olması gerekir.Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

Bu Teslim şeklinde iş akışındaki ilk 5 madde satıcının (ihracatçı) sorumluluğundadır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

4)  İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

5)  Navlun (uluslar arası taşıma) bedeli

Sadece ilave sigorta satıcıya aittir.

Sigorta poliçesine lehdar olarak alıcıyı, varış yerini alıcının deposu olarak yazmak daha doğrudur.

8) CIP  -  CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO  /  TAŞIMA ÜCRETİ VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

Bu terim ile satıcı CPT' deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim terimi, satıcının CFR terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malın taşınması anında kayıp ve/ya hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder. Alıcının diğer sorumlulukları CFR teslim şeklindeki gibidir.

CIF deniz taşımasında, CIP ise kara ve diğer taşımacılıkta kullanılır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder .

9-DAT  –  DELIVERED AT TERMINAL  /  TERMİNALDE TESLİM

Satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında, belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder.

Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi yeri kapsar. İhracatçı boşaltma masraflarını üstlenir.

Teslim yerine kadar sorumluluk satıcıya aittir ve satıcı sigortayı varış yerine kadar yaptırmak zorundadır.

Boşaltma satıcıya aittir.

Bu Teslim şeklinde iş akışındaki ilk 7 madde ve sigorta satıcının (ihracatçı) sorumluluğundadır.

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

4)  İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

5)  Navlun (uluslar arası taşıma) bedeli

6)  İthalat ülkesindeki liman masrafları(Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

7)  Boşaltmada oluşan maliyetler

10-DAP  –  DELIVERED AT PLACE   /  YERİNDE TESLİM

Satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir.

Satıcı varış yerine kadar olan tüm masrafları üstlenir, ancak alıcı ülkesindeki gümrük işlemleri ve masrafları alıcıya aittir.

Örn: DAP  İSTANBUL

Gümrükleme işlem ve maliyetleri riskleriyle beraber alıcıya aittir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki, satıcının (ihracatçı) sorumluluğu;

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

4)  İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

5)  Navlun (uluslar arası taşıma) bedeli

6)  İthalat ülkesindeki liman masrafları(Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

9)  İthalatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

Alıcının (ithalatçı) sorumluluğu;

 7)  Boşaltmada oluşan maliyetler

 8)  İthalatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

10)  İthalatçının ödeyeceği vergiler

11-DDP  –  DELIVERED DUTY PAID  /  GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim, ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır.

Ucu açık bir teslim şekli olduğu için önerilmiyor.Vergileri kimin ödeyeceği anlaşmaya bağlı olduğundan net bir teslim şekli değildir ve mal alıcının ülkesine varana kadar o ülkedeki vergi oranlarının değişme riski vardır. Bu yüzden riskli bir taşıma şeklidir.

Satıcının en fazla, alıcının en az sorumluluk aldığı teslim şeklidir.

Bu Teslim Şeklinde iş akışındaki, satıcının (ihracatçı) sorumluluğu;

1)  İhracatçının yükleme maliyeti

2)  İhracatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

3)  İhracatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

4)  İhracatçı ülkesindeki liman masrafları (Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

5)  Navlun (uluslar arası taşıma) bedeli

6)  İthalat ülkesindeki liman masrafları(Deniz yolunda, kısmen havayolunda)

8)  İthalatçı ülkesindeki gümrükleme hizmet bedeli

9)  İthalatçı ülkesindeki iç taşıma maliyeti

    ve sigorta

Alıcının (ithalatçı) sorumluluğu;

7)  Boşaltmada oluşan maliyetler

10) İthalatçının ödeyeceği vergiler ( bu madde anlaşmaya bağlıdır.)